За нас

Агенция за преводи и легализация – ТИМСЕТ ЕООД

  • Агенция за преводи, основана през 2004г.
  • Сключен договор с МВнР за извършване на официални преводи на документи.
  • Внедрена система за контрол на качеството EN 15038:2006
  • ERP система за управление на бизнеса със система за управление на проекти.
  • Експресни преводи на мащабни проекти.
  • Корпоративни терминологични бази данни.

Тимсет ЕООД е агенция за преводи, основана през 2004 г. През 2010 година внедрихме система за контрол на качеството EN 15038:2006, осигуряваща стабилно качество, висока производителност и гарантирано високо ниво на обслужване на клиентите. В двадесет и една приемни в цялана страна си сътрудничем с над 70 сертифицирани преводачи експерти. Тимсет ЕООД извоюва свое място на пазара и се превърна в надежден и предпочитан доставчик на преводачески услуги на редица български и чуждестранни фирми.

Персоналът на Тимсет ЕООД  се състои от специалисти в областта на писмения и устния превод, заверки и легализация на документи и други, съпътстващи услуги.

Мисия

Мисията на служителите на Тимсет ЕООД е да създадат партньорство, което да бъде успешно и дълготрайно.

Персоналът на Тимсет ЕООД би искал да е сигурен, че партньорството, в което влиза ще бъде успешно като резултати – доверието се гради в продължителното сътрудничеството. За това, ние поставяме нашите знания и партньорска мрежа на разположение, ние показваме ангажимент да бъдем надежден партньор, осигуряваме подкрепа и консултации там, където това е нужно.

Нашите служители са напълно ангажирани с постигането на договорените цели и са наясно с интересите на клиентите.

Тимсет ЕООД гарантира, че нейните служители имат знанията, уменията и амбицията да предоставят услуга на високо ниво.

Тимсет ЕООД има визията, че с гъвкаво обслужване, високо качество и постоянство, се превръща в стабилен и надежден партньор, както за служителите си, така и за клиентите и следователно може да се развива като социално отговорена компания.